April 18, 2024

Женско библиско име кое не е премногу популарно во последно време, но има прекрасно значење

Имињата за бебиња се убави и тешко е да се избере она што вашата ќерка ќе го носи до крајот на животот. Доколку и вие сте во овие одлуки деновиве, можеби името Кристина ќе ви биде вистинска инспирација.

Ова име е многу милозвучно и убаво, а спаѓа во групата на „библиски“ и традиционални женски имиња. Има старогрчко потекло и се верува дека доаѓа од грчкиот збор „Христос“, што значи христијанин, крстен, кој верува во Бог.

Според некои етимолошки теории, името Кристина е изведено од женското лично име Христина, кое исто така е словенско или, според некои експерти, старогрчко или латинско име.

Значењето на името Кристина. Бидејќи името Кристина е од грчко и латинско потекло, а во исто време е поврзано со „чинот на светото крштевање“, а со тоа и со името на Исус Христос, тоа го има значењето на „христијанка“; „таа што е крстена“; „личност која е божествена“; „Божја ќерка“; „безгрешна“; „оној кому му се простени сите гревови“; „оној што е дар од Бога“; „жена што самиот Господ ја испрати меѓу луѓето“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *