July 15, 2024

Високата боровинка е интересно растение со многу големи и вкусни плодови, а исто така има висока и редовна продуктивност.
Просечниот принос од една грмушка е 3-5 кг, а максималниот 7-10 кг. Покрај тоа, грмушките се одликуваат со висока декоративна вредност во текот на годината и тоа во пролет за време на цветање, летото со зрели плодови, есента кога сите листови од зелени се бојат во огнено црвена боја.
Боровинката е светлољубива култура. При садење пожелно е да се избере место каде што растенијата ќе бидат изложени целиот ден на сонце.

При садење на боровинки растенијата треба да се садат на места кои имаат pH на почвата меѓу 4,5 и 5,5. Најоптимално е тоа место каде што претходно немало културни растенија. Соодветни се ливади и пасишта, кои не биле во употреба за земјоделство. Места кои се многу ниско распоредени треба да се избегнуваат и секако задржувањето на влага.

При неможност да се исполнат рововите со 60-80 см ширина или дупки 60-60 см широки и не подлабоки од 40 см, треба да се ​​наполнат со кисел материјал борови иглички, издробени, борови кори, тресет, угниени борови струготини, лисја, песок и др. во кој ќе се заседа растенијата.

Сечење на боровинките се практикува по втората година, а се отстрануваат и легнатите гранки на земјата. За опрашување се потребни пчели и други инсекти. Предложените сорти се сами се опрашуваат, но ветрот не е доволен за опрашување во сите бои.
Сопствениците треба да знаат дека птиците многу ги сакаат плодовите на боровинките и често предизвикуваат значителни штети. Можно е да исколваат сите плодови уште при првото зреење. Како мерка на претпазливост може да се користи заштитна мрежа која да се постави при започнувањето на боење на овошјето.

Боровинките не само што се многу вкусни, но и многу корисни. Научно е докажано дека тие се ниско калоричен плод богати со антиоксиданти. Сортата-Дуке расте меѓу 1,20 – 1,60 метри, широко. Времето на зреење е од 15 јуни Чувствителен е на несоодветен pH.
Сортата Елизабета расте од 1,60 до 1,80 метри и формата е слична на овошните дрвја на шпалирот. Времето на зреење е од 15 јули. Многу се ароматични и имаат добра декоративна вредност.
Сортата Елиот расте од 1, 50 до 2,10 метри и времето на зреење е од 6 август . Имаат многу висока декоративна вредност, со своите сино-зелени листови и подоцнежни цветање.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *