June 23, 2024

Дали сте по природа оптимист или на животот гледате низ призмата на песимизмот.
Од друга страна, можеби се сметате себеси само за реалист. Сега се поставува прашањето, кој од овие три типа е најсреќен, а со тоа се занимавале британските научници.

Дејвид де Меса од Лондонската школа за економија и Крис Досон од Универзитетот во Бату анализираа податоци од 1.601 поединец собрани помеѓу 1991 и 2009 година. Податоците ги разгледаа нивните ставови кон личната среќа, финансиите, задоволството во бракот и други релевантни прашања.

Со интелигентни прашања, истражувачите можеа да утврдат кои од овие луѓе се оптимисти, кои се песимисти и кои се реални. Откако на овој начин ги класифицирале учесниците во експериментот, тие се обиделе да откријат која група од нив е најзадоволна од својот живот.

Заклучокот од нивната студија е дека луѓето со реални очекувања чувствуваат поголема психолошка благосостојба од оние кои очекуваат премногу или премалку од животот. Песимистите почесто биле депресивни отколку реалистите, а истото важи и за оптимистите.

Реалистите најдобро ги поднесуваа разочарувањата, додека на оптимистите им беше тешко да се соочат со изневерените очекувања. Ниту песимистите не се претставија најдобро според овој критериум, иако теоретски веќе треба да бидат психолошки подготвени за разочарувања.

На крајот, истражувачите нагласија дека оптимизмот сам по себе не е лош. Проблематично е само кога сме преголем оптимисти и не дозволуваме реалноста да се меша во формирањето на нашиот став за некое прашање.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *