June 21, 2024

Многумина мислат: Интелигентен човек е оној кој читал многу, стекнал високо образование (по можност хуманитарно), многу патувал, зборува неколку јазици и зборува широк опсег на зборови. Сепак, може да се има се, а сепак да се биде неинтелигентен.

Постои голема можност, иако ништо од ова не постои, човекот сепак може да биде природно интелигентен. Образованието не треба да се меша со интелигенцијата. Образованието живее со стара содржина и интелигенција создавајќи ново, свесност за старото знаење како ново.

Интелигенцијата не е само знаење, туку и способност да се разберат другите. Се манифестира во илјадници и илјадници ситници: во способноста да се почитуваат другите, да не се истакнуваат себеси во група, да им се помага на другите (без помпа и барање благодарност).

Таквите знаат да ценат добри песни, знаат да раскажат интересна приказна што им се случила на нив или на другите, водат уреден живот, знаат да тагуваат и да се радуваат со другите. Интелигенција, тоа е способност да се разбере, да се согледа, тоа е толерантен однос кон светот и луѓето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *