June 23, 2024

Во старогрчкиот јазик зборот „Габриел“ значи – моќен, силен, семоќен, јак, голем, а се претпоставува дека името Гаврило можеби има грчко потекло.

Ова е името на библискиот архангел Гаврил, вториот од седумте архангели, кој им ги пренесува Божјите зборови на смртниците .

Името што го носи архангелот Гаврил е од хебрејско потекло, од хебрејското име „Габриел“ што во оригиналниот превод значи – „Бог е мојата сила“ или „Бог ми дава сила“.

Во старогрчкиот јазик зборот „габриел“ го има значењето – моќен, силен, семоќен, јак, голем, а се претпоставува дека името Гаврило можеби има грчко потекло.

Од ова име потекнуваат имињата Гавра, Гаврила, Гаврилка, Гавро, Гага и Гиле. Името го презел и исламот и во арапска варијанта гласи Габраил, односно Џебраил.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *