July 18, 2024

Според народното верување, душата на покојникот оди во рајот на четириесеттиот ден по смртта, а дотогаш неговиот дух останува на земјата. Меѓутоа, сега рускиот научник Петар Петровиќ Гарјајев, доктор по биологија, открил многу интересни факти.

Имено, не е случајно зошто е избран бројот 40 и зошто народот со векови имал такво мислење за човечката душа по смртта. Овој феномен сега се нарекува „ДНК фантомски ефект“ , кој е мистерија за научниците долго време. Спектрометарот, за кој научниците мислеле дека не функционира, регистрирал „фантоми“ 40 дена.

ДНК беше „декодирана“ од Вотсон и Крик во 1953 година. Потоа заклучиле дека молекулата на ДНК е составена од две нишки кои се спирално искривени една околу друга. ДНК е долга 500 милијарди километри, и во неа се запишани апсолутно сите податоци за нашето тело . Ним им беше доделена Нобеловата награда за нивните неверојатни научни достигнувања.

Излегува дека нашата молекула на ДНК е антена, бидејќи содржи метални атоми кои служат како еден вид приемник насочен кон космосот, од каде што добива некои контролни космички информации – тврди академик Гарјаев.

Особено, тој опиша експеримент со икра од жаба. Има едноставен експеримент со икрата од жаба кога се става во комора од 80 проценти никел и железо, каде што ги има сите услови за нормален развој на клетките со еден исклучок – нема надворешна електромагнетна средина. Во таа ненормална електромагнетна средина, ембрионите се претвораат во чудовишта и ниту еден од нив не успева да стигне до фазата на жаба.

Според заклучоците на познатиот руски академик, ДНК генерира ласерски зраци и радио бранови кои градат информациски холограми. Примајќи ги информациите за брановите на овој начин, клетките на ембрионот создаваат еден вид план кој насочува каде и како треба да растат очите, устата, носот, ушите и друго.

Исто така, во 1997 година, австриските научници со помош на експеримент докажаа дека фотонот може да се телепортира Ова, всушност, значи дека може веднаш да се префрли од едно место на друго, а притоа да се зачуваат сите информации.

Тие многу јасно покажаа дека фотон може да телепортира, а нашата ДНК, нашите хромозоми, работат на принципот на фотони. Ова значи дека нашите клетки комуницираат едни со други со бесконечна брзина. Накратко, концептот на време исчезнува таму – тврди професорот Гарјајев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *