June 23, 2024

Загатките предизвикуваат главоболки на многу луѓе и не секој може да ги реши. Пред вас е токму една од тие.

Џек има еден лав, едно јагне и сноп сено. Тој сака да ја премине реката, но има само еден брод и не може да издржи тежина на повеќе од 2 предмети истовремено.

Исто така, Џек мора да се погрижи лавот да не го изеде јагнето и јагнето да не го јаде сеното, што значи дека не може да ги остави сами, без надзор.

Како Џек ќе стигне до другата страна на реката и како ќе ги однесе сеното, јагнето и лавот?
Доколку не сте сигурни кое е решението, одговорот можете да го најдете подолу.

Решение : Ова е планот:

Џек прво ќе го транспортира јагнето, Ќе се врати по сеното кое ќе го пренесе на другата страна, а јагнето ќе го врати со себе

Ќе го стави лавот во чамецот, а јагнето ќе го остават на плажата

На крајот ќе се врати по јагнето и ќе го пренесе . На тој начин сите неповредени ќе преминат на другата страна на реката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *