July 15, 2024

Еден ден наставникот го прашале како да препознае добар човек.
А учителот одговори:

„Не можете да го препознаете по тоа што зборува, ниту по тоа како изгледа, туку по атмосферата што се создава во негово присуство. Тоа се доказите. Затоа што никој не може да создаде атмосфера што не му припаѓа на неговиот дух.

Прво можете да ја откриете личноста по енергијата што ја испушта, како се чувствувате во негово/нејзино присуство. Дури и кога некој се преправа, кога се обидува да биде премногу фин, но всушност има лоши мисли и намери, можете да го почувствувате тоа.

Во оваа постапка, најважно е да ја следите вашата интуиција , она чувство во стомакот што се буди кога нешто не е во ред. Никогаш не го игнорирајте.

Кога некоја личност околу вас создава атмосфера на пријателство, љубов, прекрасна енергија, таква што сакате да се зближите со неа и повторно да ја видите, добивате чувство дека е добра личност, некој на кој можете да му верувате и кој вреди да се сака. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *