May 21, 2024

Еве четири совети кои ќе ви помогнат да имате повеќе мир во вашиот живот.

Прв совет: помирете се со Бога. Никогаш нема да имате Божји мир ако не сте помирени со Бога, а првиот чекор за секого е да имаат вера во Бог „Така оправдани со вера, ние сме во мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос“ Исус Христос ја плати највисоката цена за нас да се помириме со Бога и на тој начин ја покажа „својата љубов кон нас на овој начин: додека ние сè уште бевме грешници, Христос умре за нас“

Втор совет: смирени мисли Бог знае сè за мене и тебе, и Тој сè уште не сака. „И сите влакна на вашата глава се избројани“ што ни покажува дека Бог „љуби со вечна љубов“. Оваа „вечна“ љубов значи дека неговата љубов е безусловна и бесконечна, не зависи од тоа што правите. Никогаш нема да те сака помалку ако не го слушаш, а нема да те сака повеќе ако го почитуваш. Неговата љубов е со нас засекогаш и треба засекогаш да ги смири нашите мисли.

Трет совет: мир за иднината. Бог му зборувал на Израел преку Еремија, но овие зборови немаат помалку значење за верниците денес од оние на древниот Израел, а тоа е затоа што Тој има „мировни планови, а не несреќи: да ви даде иднина и надеж“

Иднината е толку неверојатна што не може да се опише, ниту пак Павле можел кога и напишал на црквата во Рим: „Верувам, навистина: сите страдања на сегашно време не се ништо во споредба со идната слава што треба да се покаже во нас“. И затоа „знаеме дека Бог во сè работи заедно за добро со оние што го љубат, со оние што се повикани со неговата одлука“.

Четврт совет: мир преку Неговото присуство. Бог не е само на небото од кое нè штити. Тој ни вели, како што Мојсеј му рекол на Израел: „Бидете расположени и одлучни! Не плашете се и не им се предавајте. Зашто со тебе е Господ, твојот Бог; нема да те остави, ниту ќе те напушти“. Бог му рекол и на Исус Навин, но и на нас: „Во животот не биди лаком, задоволен со она што го имаш! Зашто тој рече: „Не, нема да те оставам, ниту ќе те напуштам“. Бог не се променил. Тој ќе биде со вас денес, како и утре и во вечноста.

Заклучок Го имаме Божјиот мир затоа што сме се помириле со Бог преку Исусовата жртва на Голгота. Имаме мирни мисли затоа што Бог ги знае сите детали за нас до последниот атом во нашето тело. Имаме мир затоа што знаеме дека нашата иднина е сигурна и го имаме мирот на Неговото присуство затоа што Тој оди каде и да одиме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *