July 13, 2024

Сите знаат за „Бог на небото, кум на земјата“, но што е тоа кумство и зошто не се отфрла е подолга и посложена приказна. Денес, кумството е една од главните карактеристики на христијанството и нешто без кое не може да се замислат свадби , крштевки. Сепак, ова е всушност обичај кој влече корени во овие простори уште од паганско време .

Името „кум“ им е познато на сите Словени . Во пишаните извори се споменува кон крајот на IX век, во времето на Петар Гојниковиќ , веднаш по прифаќањето на христијанството. Некогаш кумот бил посредник меѓу семејството и предците , а црквата го прифатила и приспособила обичајот и го вкоренила во верувањето дека и Исус Христос имал кум – Свети Јован Крстител.

Порано кумот беше само еден за целата фамилија , но денес секое семејство има свој кум . Кумот е главен сведок пред Бога и народот на свадбата , тој крштева деца, венчава и е приврзан за тоа семејство до неговата смрт, кога кумот треба да го наследи синот.

Старите велат дека е голем грев да се одбие кум ! Се верува дека на тој начин поединецот ќе донесе голема несреќа на своето семејство и дека ако одбие да биде кум на детето , тој никогаш нема да има дете.

Се вели дека кумот е „роден“, поважен од сите браќа и сестри . Со него се консултираат за важни прашања и животни проблеми и го оставаат да ги чува куќите со целото семејство кога оди на пат или оди во војnа . Нема бракови со семејството на кумот затоа што веќе постои врска, според верувањата , и посилна од крвта. Сите членови на неговото семејство се и кумови .

Кумот како духовен отец се грижи за духовниот пат на своите кумови. Крстените кумови се духовни гаранти на црквата дека децата што ги држеле на крштевањето ќе бидат воспитани во христијанска вера.

Кумството е свето и се пренесува од колено на колено и многу ретко се прекинува, само ако повеќе нема машки потомци или ако патот ги носи во различни делови на светот.

Меѓутоа, во минатото кумовите ги згаснувале поради кавги и караници , па тоа веројатно доведува до верување дека кумовите не треба често да се гледаат бидејќи на тој начин се избегнуваат конфликти. Слично, старите велат дека за кум никогаш не се зема комшија со кој секогаш може да се скарате земја или за некои други ситници .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *