July 18, 2024

Во разговор со Владе Јеротиќ , отец Тадеј рече: „ Бог е неостварлива енергија, а човекот носи недостижна енергија во себе. Кога овие две енергии ќе се усогласат, каков рај веќе овде на земјата, каква радост и сеопфатна љубов “.

За исихастите и мистиците , на кои им припаѓал и Свети Сава , знаењето не е светлина, туку божествената енергија е знаење .

Не можам да се молам , како Свети Сава, месец или неколку дена, но верувам во учењето на исихастите. И јас верувам во чуда.

Можеме да ги почувствуваме во секој момент од нашиот живот ако престанеме да се обидуваме да разбереме сè со интелектот и ако ги напуштиме нашите проценки и мислења и научиме да се приближуваме до Бога, бидејќи на тој начин ќе бидеме целосно отворени за влијанието на божествените енергии.

Ние велиме дека веруваме, но во реалноста не е така. Не престануваме да размислуваме за проблемите и стануваме нервозни и загрижени, а со тоа му даваме до знаење на Бог дека сакаме се да решиме самите бидејќи немаме вера во Него. На овој начин не добиваме одговори на нашите молитви затоа што имаме „очекувања“ .

Мислиме дека знаеме што е правилно и совршено за нас, па кога бараме нешто од Бога, тоа го правиме на речиси заповеднички начин, како Бог да не знае што е најдобро за нас.

Бог ни подготвил многу повеќе отколку што можеме да замислиме , но не му дозволуваме да ни го даде, затоа што имаме свои строги планови и лични приказни во кои сме се заплеткале. Со тоа што се затвораме на тој начин, остануваме без способност да го примаме она што е правилно и совршено за нас во секое време.

Ако сакаме Бог да ни помогне , потребно е да ги отфрлиме очекувањата , но и верувањата и ограничувањата кои ни се наметнати или од околината или од родителите или од далечните предци.

Ако се ослободиме од сето тоа, во одреден момент ќе дојде најсоодветното и најсовршеното. Никогаш не знаеме по кој пат. За да го прифатиме тоа изненадување, мора да го дозволиме.

Бог работи со Своите енергии на најпрекрасни и најмистериозни начини. Ако дозволиме да работи за нас, ако веруваме и веруваме со целото свое срце, сè ќе ни дојде без никаков труд.

Господ е единствениот кој може да отвори одредени врати и да нè зближи со луѓето кои ќе ни помогнат и ќе нè зајакнат на нашиот пат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *