May 17, 2024

Дознајте го значењето на имињата на луѓето околу вас
Сите ја знаеме онаа стара изрека: „Името е судбина“.

Дали навистина е така или станува збор за обично суеверие, не можеме да знаеме, но кога ќе го откриете значењето на своето име, можеби ќе се чувствувате посигурни.
Се верува дека Бог особено ги чува сите оние што ги носат следниве имиња:

Душан – душа и дух, поврзано со црковниот празник Духовден
Аранѓел – Архангел, заповедникот на ангелите
Лазар – оној кому Бог му помага

Богдан, Богдана – дар од Бога, обично им се дава на децата што биле долго чекани
Аврам – возвишен татко, по библискиот прататко Аврам

Ана – Божја милост, благодарност. Во Русија, името Ана значи онаа што повторно ќе се роди, и е световно име на Богородица

Анастасија – име што означува воскресение, обично им се давало на девојчиња родени околу Велигден
Ангелина – испратена од Бога, ангел, Лидија – родена од Бога
Кристина – онаа што добила Божји благослов, потекнува од името Исус Христос
Теодора – дар од Бога

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *